Warszawa, Mała PASTA

  • Lokalizacja: Warszawa, ul. Zielna 37, budynek tzw. Mała PASTA
  • Rok wykonania: 2004-2005

Okna skrzynkowe klasyczne. Drzwi wejściowe oraz część drzwi wewnętrznych na klatce schodowej.

W kamienicy przy rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Centrum Warszawy wykonaliśmy w trakcie jego remontu okna skrzynkowe z drewna dębowego prawie 100szt. Zostały one zrealizowane pod ścisłym nadzorem  konserwatora zabytków.

Wykonane okna idealnie odwzorowane zostały z istniejących oryginalnych okien. Zastosowano szyby zewnątrz  zespolone o współczynniku Ug=1,1 a wewnątrz ze szkłem pojedynczym o grubości 4mm.

Na wszystkich oknach naklejono łącznie po obydwu stronach szyb ponad 3000 pól szprosów. Zamontowano ponad 1200 zawiasów mosiężnych oraz prawie 500 mosiężnych  klamek.

Drzwi również wykonano z drewna dębowego. W drzwiach wewnętrznych zastosowano szkło piaskowane we wzory i napisy wg zamówienia inwestora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wykonanie stolarki zrealizowano pod nadzorem i przy konsultacji technologa drewna Tadeusza Idziaka.