Wąsowo, Pałac

  • Lokalizacja: Wąsowo k. Poznania, Pałac
  • Rok wykonania: 1998 i 2009

W restaurowanym pałacu niedaleko Poznania pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków wykonaliśmy okna z drewna meranti wg oryginalnych istniejących z zachowaniem podziałów i oryginalnych ozdób.

Prace konserwatorskie nadzorował i projekty  stolarki budowlanej wykonał technolog drewna Tadeusz Idziak.